DutchCulture
You can visit the new DC site. Archived Edition www.nu.nl

Martijn Kielstra

Print

Martijn Kielstra is co-founder and owner of Canvas International Art. Canvas is founded in 1995. What began as a platform to present and promote the work of young contemporary artists from Asia, Latin America and Australia has developed into a mature gallery representing and presenting artists from (East-Asia). Canvas works with young emerging talents as well as established artists.

Martijn Kielstra organises exhibitions either in his own gallery, and in conjunction with museums or other art institutions (e.g. KIT, NiMK, de Appel). Kielstra also runs an art rental for organisations carrying the same name as the gallery . furthermore he regularly edits/publishes books and catalogues about the work of the artists he works with.

gerard doustraat 142-144
1073 VX Amsterdam
In 1995 richtte ik samen met Joris Escher Canvas International Art op. Doel was om jonge kunstenaars in Azië, Latijns Amerika en Afrika te ondersteunen in hun kunstenaarschap. Tegelijkertijd wilden we in Nederland laten zien wat er gaande was in metropolen als Beijing, Hanoi, Buenos Aires en Mexico-Stad. We wilden laten zien dat er buiten West-Europa en Noord-Amerika goede jonge kunstenaars in opkomst waren en beeldende kunst maakten die in onze belevingswereld paste. Toen wij overwogen om met Canvas International Art te beginnen was hedendaagse 'niet-westerse' kunst niet of nauwelijks in de Nederlandse kunstinstellingen te zien. Moderne kunstmusea durfden het nog niet aan, waarschijnlijk door een gebrek aan kennis en 'guts'. Daarom wilden wij met het maken van tentoonstellingen en publicaties het Nederlandse publiek en de kunstinstellingen informeren over de stand van zaken in de internationale hedendaagse kunst. Achteraf kun je zeggen dat de opkomst van die kunst in landen buiten Europa en Noord-Amerika de belangrijkste ontwikkeling in de hedendaagse kunst in de afgelopen twee decennia is geweest. De basis voor mijn (onze) werkwijze is altijd onderzoek geweest. Vanaf 1995 tot nu bezocht ik tijdens tientallen onderzoeksreizen ateliers van kunstenaars in China, Korea (Zuid en Noord), Japan, India, Vietnam, Thailand, Indonesië, Maleisië en Myanmar. De keuze voor atelierbezoeken werd mede bepaald door gesprekken met lokale en internationale curatoren, tentoonstellingsmakers, kunsthistorici, critici en mensen verbonden aan kunstacademies. Bij de beoordeling van individuele kunstenaars let ik met name op originaliteit en eigenheid. Door deze onderzoeken ontstaan de ideeën voor tentoonstellingen in de galerie of in samenwerking met kunstinstellingen. China is altijd een van de belangrijkste landen geweest voor mijn onderzoeken. Toen ik in 1995 voor het eerst in China kwam was er nog nauwelijks sprake van een infrastructuur met musea, kunstinstituten en galeries. In Beijing leek geen hedendaagse kunst te bestaan, tenzij je de weg wist naar de ateliers van de kunstenaars. In de jaren die volgden bleek dat de snelle veranderingen in China en de toegenomen artistieke vrijheid veel interessante kunst opleverden.